+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Şiir incelemesi Nasıl Yapılır ile ilgili Kısaca Bilgi
  1. Ziyaretçi

    Şiir incelemesi Nasıl Yapılır

  2. Ecrin
    Bayan Üye

    Cevap: A. ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

    1. Dörtlük,beyit hangi birimlerden oluşuyor belirtilmesi,( Nazım birimi)
    2. Kaç dörtlük veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi,( Birim sayısı)
    3. Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi,( Ölçü)
    4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi,
    5. Kafiye şemasının gösterilmesi. (uyak düzeni.. aaab, cccb ..gibi)
    6. Şiirde geçen söz sanatlarının bulunması
    7. Nazım şekli
    B. ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

    1. Anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin açıklanması,
    2. Şiirin bölümler halinde açıklanması,(Anlam açıklaması)
    3. Şiirin ana duygusunun belirtilmesi(,Tema)
    4. Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması,( Üslup)
    5. Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi.( Nazım şekli)
    6. Metin ve zihniyet ( Şiirin yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtıp yansıtmadığı)
    7. Metin ve gelenek ( Hangi şiir geleneğine göre oluşturulduğu)
    8. Metin ve Şair ( Şiirin şairle ilgisi)
    9. Metin ve yorum. ( Şiir hakkında düşünceler)
    C. ŞAİRİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

    “NE İÇİNDEYİM ZAMANIN” ŞİİRİ ÜZERİNE

    Ne içindeyim zamanın,
    Ne de büsbütün dışında;
    Yekpâre geniş bir ânın
    Parçalanmaz akışında.

    Bir garip rüyâ rengiyle
    Uyuşmuş gibi her şekil,
    Rüzgarda uçan tüy bile
    Benim kadar hafif değil.

    Başım sükûtu öğüten
    Uçsuz bucaksız değirmen;
    İçim muradına ermiş
    Abasız, postsuz bir derviş.

    Kökü bende bir sarmaşık
    Olmuş dünya sezmekteyim,
    Mavi, masmavi bir ışık
    Ortasında yüzmekteyim.

    (A.HamdiTanpınar)

    Örneğin açıklaması

    a-Şiir dörtlüklerden meydana gelmektedir.

    b-Şiirde sekizli hece ölçüsü kullanılmıştır.

    c-Şiirde çapraz uyak düzeninden (abab, cdcd, efef, ghgh) yararlanılmıştır.+ Yorum Gönder

Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
şiirin açıklaması nasıl yapılır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi